HFun (Healthy Fungi) là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động chính: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Sản phẩm thực phẩm như mứt, bánh, chà bông, snack....
Sản phẩm dược phẩm như trà Linh Chi, Vân Chi, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Sản phẩm mỹ phẩm như mask, gel..

Nghiên cứu giống nấm ăn và nấm dược liệu.
Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất.
Giải pháp nâng tối ưu trong nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu

Được đánh giá
5/5