GIỐNG NẤM DỊCH THỂ LỎNG

Mô tả

Giống túi nilong hay chai

Giống thuần chủng, hệ sợi phát triển mạnh, đồng nhất, rút ngắn thời gian nuôi trồng, giảm tỉ lệ nhiễm bệnh, năng suất cao, chất lượng quả thể nấm tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *